Akademia Dostępności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego na podstawie umowy o dofinansowanie numer POWR.02.19.00-00-KD02/21.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Cel i efekty projektu
Do końca września 2023 roku minimum 3500 osób (w tym 1575 kobiet i 1925 mężczyzn) spośród objętych wsparciem 3600 uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, posiadających dyplom ukończenia studiów II stopnia, nabędzie kompetencje w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Okres realizacji projektu
01 października 2021 – 30 września 2023

Obszar realizacji projektu
cała Polska

Grupa docelowa projektu
Uczestnicy procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, posiadających dyplom ukończenia studiów II stopnia, m.in.:
• architekci, w tym architekci wnętrz i krajobrazu,
• inżynierowie budownictwa,
• urbaniści,
• pracownicy administracji publicznej zajmujący się:
→ procesem inwestycyjno-budowlanym
→ lub planowaniem przestrzennym
→ lub zagospodarowaniem przestrzennym.

Szkolenia
W ramach Projektu jest oferowane wsparcie w postaci szkoleń, które są prowadzone na podstawie programu i materiałów szkoleniowych uwzględniających potrzeby Uczestników/Uczestniczek Projektu.

Każda Uczestniczka/Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej a także dostęp do przewodnika multimedialnego. Na koniec szkolenia wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu.

Całe szkolenie składa się z dwóch nierozłącznych części: szkolenia w formie zdalnej (moduł I) oraz szkolenia w formie stacjonarnej (moduł II).

Moduł I

• minimalna tematyka: projektowanie uniwersalne i dostępność przestrzeni i budynków dla osób
ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami,
• 8 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 4 godz.),
• szkolenie zdalne w czasie rzeczywistym,
• zajęcia prowadzone w parze trenerskiej.

Moduł II

• minimalna tematyka:
→ symulowanie i doświadczanie różnych form niepełnosprawności w terenie i budynku
w kontekście napotykanych barier i trudności (z wykorzystaniem symulatorów),
→ skuteczna komunikacja z inwestorami nt. potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami,
→ komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami,
→ analiza przykładowego projektu pod kątem dostępności,
→ mini-audyt dostępności
• 12 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 6 godz.),
• szkolenia stacjonarne,
• zajęcia prowadzone przez trenera i osobę z niepełnosprawnością,
• dla UP zapewniony catering oraz opcjonalny nocleg i kolacja (przy spełnieniu kryteriów).

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestniczek/Uczestników!

Wartość Projektu
4 998 385,53 PLN w tym dofinansowanie z UE: 4 212 639,32 PLN

Do pobrania
Plakat informacyjny
Plakat promocyjny
Regulamin Projektu
List polecający Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Harmonogram – część zdalna

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ZDALNYCH
data aktualizacji: 26.05.2023
I moduł – zdalny
Czerwiec 2023 – Sierpień 2023
Akademia Dostępności
Lp. Termin Rekrutacja Lp. Termin Rekrutacja
1 29-30.05.2023 zamknięta 20 17-18.07.2023 trwa
2 01-02.06.2023 trwa 21 19-20.07.2023 trwa
3 05-06.06.2023 trwa 22 20-21.07.2023 trwa
4 06-07.06.2023 trwa 23 24-25.07.2023 trwa
5 12-13.06.2023 trwa 24 26-27.07.2023 trwa
6 14-15.06.2023 trwa 25 27-28.07.2023 trwa
7 15-16.06.2023 trwa 26 31.07-01.08.2023 trwa
8 19-20.06.2023 trwa 27 02-03.08.2023 trwa
9 21-22.06.2023 trwa 28 03-04.08.2023 trwa
10 22-23.06.2023 trwa 29 07-08.08.2023 trwa
11 26-27.06.2023 trwa 30 09-10.08.2023 trwa
12 28-29.06.2023 trwa 31 10-11.08.2023 trwa
13 29-30.06.2023 trwa 32 16-17.08.2023 trwa
14 03-04.07.2023 trwa 33 17-18.08.2023 trwa
15 05-06.07.2023 trwa 34 21-22.08.2023 trwa
16 06-07.07.2023 trwa 35 23-24.08.2023 trwa
17 10-11.07.2023 trwa 36 24-25.08.2023 trwa
18 12-13.07.2023 trwa 37 28-29.08.2023 trwa
19 13-14.07.2023 trwa 38 30-31.08.2023 trwa
Szkolenie zdalne zaczyna się o 9:00 i kończy o 13:00

Harmonogram – część stacjonarna

HARMONOGRAM SZKOLEŃ STACJONARNYCH
data aktualizacji: 30.05.2023
II moduł – stacjonarny
Czerwiec 2023 – Sierpień 2023
Akademia Dostępności
Lp. Termin Lokalizacja Rekrutacja Lp. Termin Lokalizacja Rekrutacja
1 10-11.07.2023 Gdańsk trwa 41 03-04.08.2023 Toruń trwa
2 10-11.07.2023 Katowice trwa 42 03-04.08.2023 Lublin trwa
3 10-11.07.2023 Opole  trwa 43 07-08.08.2023 Gorzów Wielkopolski trwa
4 12-13.07.2023 Olsztyn trwa 44 07-08.08.2023 Łódź trwa
5 12-13.07.2023 Poznań trwa 45 07-08.08.2023 Kraków trwa
6 12-13.07.2023 Szczecin trwa 46 09-10.08.2023 Warszawa trwa
7 12-13.07.2023 Wrocław trwa 47 09-10.08.2023 Opole trwa
8 13-14.07.2023 Bydgoszcz trwa 48 09-10.08.2023 Rzeszów trwa
9 13-14.07.2023 Lublin trwa 49 09-10.08.2023 Białystok trwa
10 13-14.07.2023 Gorzów Wielkopolski trwa 50 10-11.08.2023 Gdańsk trwa
11 17-18.07.2023 Łódź trwa 51 10-11.08.2023 Katowice trwa
12 17-18.07.2023 Kraków trwa 52 10-11.08.2023 Kielce trwa
13 17-18.07.2023 Warszawa trwa 53 16-17.08.2023 Olsztyn trwa
14 19-20.07.2023 Opole trwa 54 16-17.08.2023 Poznań trwa
15 19-20.07.2023 Rzeszów trwa 55 16-17.08.2023 Szczecin trwa
16 19-20.07.2023 Białystok trwa 56 16-17.08.2023 Wrocław trwa
17 19-20.07.2023 Gdańsk trwa 57 17-18.08.2023 Bydgoszcz trwa
18 20-21.07.2023 Katowice trwa 58 17-18.08.2023 Lublin trwa
19 20-21.07.2023 Kielce trwa 59 17-18.08.2023 Gorzów Wielkopolski trwa
20 20-21.07.2023 Olsztyn trwa 60 17-18.08.2023 Łódź trwa
21 24-25.07.2023 Poznań trwa 61 21-22.08.2023 Kraków trwa
22 24-25.07.2023 Szczecin trwa 62 21-22.08.2023 Warszawa trwa
23 24-25.07.2023 Wrocław trwa 63 21-22.08.2023 Opole trwa
24 24-25.07.2023 Rzeszów trwa 64 23-24.08.2023 Rzeszów trwa
25 26-27.07.2023 Bydgoszcz trwa 65 23-24.08.2023 Białystok trwa
26 26-27.07.2023 Lublin trwa 66 23-24.08.2023 Gdańsk trwa
27 26-27.07.2023 Gorzów Wielkopolski trwa 67 23-24.08.2023 Katowice trwa
28 26-27.07.2023 Łódź trwa 68 24-25.08.2023 Kielce trwa
29 27-28.07.2023 Kraków trwa 69 24-25.08.2023 Olsztyn trwa
30 27-28.07.2023 Warszawa trwa 70 24-25.08.2023 Poznań trwa
31 27-28.07.2023 Opole trwa 71 28-29.08.2023 Szczecin trwa
32 31.07-01.08.2023 Rzeszów trwa 72 28-29.08.2023 Wrocław trwa
33 31.07-01.08.2023 Gdańsk trwa 73 28-29.08.2023 Bydgoszcz trwa
34 02-03.08.2023 Katowice trwa 74 28-29.08.2023 Lublin trwa
35 02-03.08.2023 Kielce trwa 75 30-31.08.2023 Gorzów Wielkopolski trwa
36 02-03.08.2023 Olsztyn trwa 76 30-31.08.2023 Łódź trwa
37 02-03.08.2023 Poznań trwa 77 30-31.08.2023 Kraków trwa
38 03-04.08.2023 Białystok trwa 78 30-31.08.2023 Warszawa trwa
39 03-04.08.2023 Szczecin trwa 79 30-31.08.2023 Poznań trwa
40 03-04.08.2023 Wrocław trwa  
Szkolenie stacjonarne zaczyna się o 9:00 i kończy o 15:00

ZGŁOŚ SIĘ!

PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU!
» ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY«

Realizatorzy
Lider:

 

 

Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Browary Warszawskie, „Biura przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56,
00-844 Warszawa
https://www.akademiamddp.pl

Partner:


Fundacja TUS
ul. Geodetów 10 lokal 1
02-396 Warszawa
http://www.tus.org.pl

Partner:


Towarzystwo Urbanistów Polskich
ul. Lwowska 17 lok. 100
00-660 Warszawa
https://www.tup.org.pl

Kontakt (w godz. 9:00-15:00 w dni robocze)
517 147 721 – Edyta Polańska
22 208 28 76
797 617 656
22 162 78 41
projekt@akademiadostepnosci.pl

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2023