Akademia Dostępności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego na podstawie umowy o dofinansowanie numer POWR.02.19.00-00-KD02/21.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Cel i efekty projektu
Do końca września 2023 roku minimum 3500 osób (w tym 1575 kobiet i 1925 mężczyzn) spośród objętych wsparciem 3600 uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, posiadających dyplom ukończenia studiów II stopnia, nabędzie kompetencje w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Okres realizacji projektu
01 października 2021 – 30 września 2023

Obszar realizacji projektu
cała Polska

Grupa docelowa projektu
Uczestnicy procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, posiadających dyplom ukończenia studiów II stopnia, m.in.:
• architekci, w tym architekci wnętrz i krajobrazu,
• inżynierowie budownictwa,
• urbaniści,
• pracownicy administracji publicznej zajmujący się:
    o procesem inwestycyjno-budowlanym
    o lub planowaniem przestrzennym
    o lub zagospodarowaniem przestrzennym.

Szkolenia
W ramach Projektu jest oferowane wsparcie w postaci szkoleń, które są prowadzone na podstawie programu i materiałów szkoleniowych uwzględniających potrzeby Uczestników/Uczestniczek Projektu.

Każda Uczestniczka/Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej a także dostęp do przewodnika multimedialnego. Na koniec szkolenia wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu.

Całe szkolenie składa się z dwóch nierozłącznych części: szkolenia w formie zdalnej (moduł I) oraz szkolenia w formie stacjonarnej (moduł II).

Moduł I

• minimalna tematyka: projektowanie uniwersalne i dostępność przestrzeni i budynków dla osób
ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami,
• 8 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 4 godz.),
• szkolenie zdalne w czasie rzeczywistym,
• zajęcia prowadzone w parze trenerskiej.

Moduł II

• minimalna tematyka:
→ symulowanie i doświadczanie różnych form niepełnosprawności w terenie i budynku
w kontekście napotykanych barier i trudności (z wykorzystaniem symulatorów),
→ skuteczna komunikacja z inwestorami nt. potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami,
→ komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami,
→ analiza przykładowego projektu pod kątem dostępności,
→ mini-audyt dostępności
• 12 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 6 godz.),
• szkolenia stacjonarne,
• zajęcia prowadzone przez trenera i osobę z niepełnosprawnością,
• dla UP zapewniony catering oraz opcjonalny nocleg i kolacja (przy spełnieniu kryteriów).

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestniczek/Uczestników!

Wartość Projektu
4 998 385,53 PLN w tym dofinansowanie z UE: 4 212 639,32 PLN

Do pobrania
Plakat informacyjny
Plakat promocyjny
Regulamin Projektu

Harmonogram – część zdalna

Harmonogram – część stacjonarna

ZGŁOŚ SIĘ!

PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU!
» ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY«

Realizatorzy
Lider:

 

 

Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Browary Warszawskie, „Biura przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56,
00-844 Warszawa
https://www.akademiamddp.pl

Partner:


Fundacja TUS
ul. Geodetów 10 lokal 1
02-396 Warszawa
http://www.tus.org.pl

Partner:


Towarzystwo Urbanistów Polskich
ul. Lwowska 17 lok. 100
00-660 Warszawa
https://www.tup.org.pl

Kontakt (w godz. 9:00-15:00 w dni robocze)
517 147 721
797 617 656
22 162 78 41
projekt@akademiadostepnosci.pl

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2023