Akademia Dostępności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego na podstawie umowy o dofinansowanie numer POWR.02.19.00-00-KD02/21.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Cel i efekty projektu
Do końca grudnia 2023 roku minimum 3500 osób (w tym 1575 kobiet i 1925 mężczyzn) spośród objętych wsparciem 3600 uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, posiadających dyplom ukończenia studiów II stopnia, nabędzie kompetencje w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Okres realizacji projektu
01 października 2021 – 31 grudnia 2023

Obszar realizacji projektu
cała Polska

Grupa docelowa projektu
Uczestnicy procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, posiadających dyplom ukończenia studiów II stopnia, m.in.:
• architekci, w tym architekci wnętrz i krajobrazu,
• inżynierowie budownictwa,
• urbaniści,
• pracownicy administracji publicznej zajmujący się:
→ procesem inwestycyjno-budowlanym
→ lub planowaniem przestrzennym
→ lub zagospodarowaniem przestrzennym.

Szkolenia
W ramach Projektu jest oferowane wsparcie w postaci szkoleń, które są prowadzone na podstawie programu i materiałów szkoleniowych uwzględniających potrzeby Uczestników/Uczestniczek Projektu.

Każda Uczestniczka/Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej a także dostęp do przewodnika multimedialnego. Na koniec szkolenia wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu.

Całe szkolenie składa się z dwóch nierozłącznych części: szkolenia w formie zdalnej (moduł I) oraz szkolenia w formie stacjonarnej albo hybrydowej (moduł II).

Moduł I

• minimalna tematyka: projektowanie uniwersalne i dostępność przestrzeni i budynków dla osób
ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami,
• 8 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 4 godz.),
• szkolenie zdalne w czasie rzeczywistym,
• zajęcia prowadzone w parze trenerskiej.

Moduł II

• minimalna tematyka:
→ symulowanie i doświadczanie różnych form niepełnosprawności w terenie i budynku w kontekście napotykanych barier i trudności (z wykorzystaniem symulatorów),
→ skuteczna komunikacja z inwestorami nt. potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami,
→ komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami,
→ analiza przykładowego projektu pod kątem dostępności,
→ mini-audyt dostępności
• 12 godzin dydaktycznych:
→ szkolenie stacjonarne (2 spotkania po 6 godz.)
albo
→ szkolenie hybrydowe (1 spotkanie on-line 4 godz. i 1 spotkanie stacjonarne 8 godz.)
• zajęcia prowadzone przez trenera i osobę z niepełnosprawnością,
• dla Uczestniczek/Uczestników zapewniony catering,
• dla Uczestniczek/Uczestników opcjonalny nocleg i kolacja (przy spełnieniu kryteriów) – dotyczy tylko szkolenia stacjonarnego.

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestniczek/Uczestników!

Wartość Projektu
4 998 385,53 PLN w tym dofinansowanie z UE: 4 212 639,32 PLN

Do pobrania
Plakat informacyjny
Plakat promocyjny
Regulamin Projektu
List polecający Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Harmonogram – moduł I

HARMONOGRAM SZKOLEŃ – MODUŁ I
data aktualizacji: 22.11.2023
Akademia Dostępności
Lp. Termin Godziny
1 01-02.12.2023  14:00-18:00
2 02-03.12.2023 9:00-13:00
3 04-05.12.2023 9:00-13:00
4 06-07.12.2023 9:00-13:00
5 08-09.12.2023 9:00-13:00
6 09-10.12.2023 9:00-13:00
7 11-12.12.2023 9:00-13:00
8 13-14.12.2023 9:00-13:00
9 15-16.12.2023 9:00-13:00
10 18-19.12.2023  9:00-13:00
11 20-21.12.2023 9:00-13:00 lub 14:00-18:00
12 22-23.12.2023 9:00-13:00 lub 14:00-18:00
13 27-28.12.2023 9:00-13:00
14 28-29.12.2023 9:00-13:00
Szkolenie zdalne

Harmonogram – moduł II

HARMONOGRAM SZKOLEŃ – MODUŁ II
data aktualizacji: 22.11.2023
Akademia Dostępności
Lp. Termin Miejsce Adres
1 04-05.12.2023 Gdańsk Hotel Renusz
ul. Nadwiślańska 56, 80-680 Gdańsk 
2 04-05.12.2023 Warszawa Ibis Hotel Warszawa
al. Solidarności 165, 00-876 Warszawa
3 07-08.12.2023 Warszawa Ibis Hotel Warszawa
al. Solidarności 165, 00-876 Warszawa
4 07-08.12.2023 Białystok Hotel Silver
ul. Kopernika 97, 15-396 Białystok
5 07-08.12.2023 Bydgoszcz Hotel Ikar
ul. Szubińska 32, 85-312 Bydgoszcz
6 07-08.12.2023 Zielona Góra Grape Town Hotel
al. Wojska Polskiego 79, 65-762 Zielona Góra
7 11-12.12.2023  Wrocław Boutique Hotel’s Wrocław
ul. Kwiska 1/3, 54-210 Wrocław
8 11-12.12.2023  Kraków Premier Kraków Hotel
ul. Opolska 14A, 31-323 Kraków
9 11-12.12.2023  Lublin Hotel Victoria
ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin
10 11-12.12.2023  Rzeszów Hotel Andersen
ul. Krakowska 443, 35-213 Rzeszów
11 11-12.12.2023  Olsztyn Hotel Pirat
ul. Bałtycka 95, 10-180 Olsztyn
12 11-12.12.2023  Szczecin Hotel Bosak
ul. Podbórzańska 3, 71-784 Szczecin
13 13-14.12.2023  Łódź Hotel Campanile
al. Piłsudskiego 27, 90-307 Łódź
14 13-14.12.2023  Katowice Hotel Diament
ul. Wita Stwosza 37, 40-042 Katowice 
15 13-14.12.2023  Poznań GRAND ROYAL HOTEL
ul. Głogowska 358 a, 60-004 Poznań
16 14-15.12.2023 Kraków Premier Kraków Hotel
ul. Opolska 14A, 31-323 Kraków
17 18-19.12.2023 Warszawa Ibis Hotel Warszawa
al. Solidarności 165, 00-876 Warszawa
18 18-19.12.2023 Wrocław Boutique Hotel’s Wrocław
ul. Kwiska 1/3, 54-210 Wrocław
19 20-21.12.2023 Katowice Hotel Diament
ul. Wita Stwosza 37, 40-042 Katowice 
20 20-21.12.2023 Kraków Premier Kraków Hotel
ul. Opolska 14A, 31-323 Kraków
21 20-21.12.2023 Gdańsk Hotel Renusz
ul. Nadwiślańska 56, 80-680 Gdańsk 
22 20-21.12.2023 Białystok Hotel Silver
ul. Kopernika 97, 15-396 Białystok
23 28-29.12.2023 Szczecin do ustalenia
24 28-29.12.2023 Kraków do ustalenia
Szkolenie stacjonarne 9:00-15:00.

ZGŁOŚ SIĘ!

PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU!
» ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY«

Realizatorzy
Lider:

 

 

Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Browary Warszawskie, „Biura przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56,
00-844 Warszawa
https://www.adninstytut.pl

Partner:

 

 

Fundacja TUS
ul. Geodetów 10 lokal 1
02-396 Warszawa
http://www.tus.org.pl

Partner:


Towarzystwo Urbanistów Polskich
ul. Lwowska 17 lok. 100
00-660 Warszawa
https://www.tup.org.pl

Kontakt (w godz. 9:00-15:00 w dni robocze)
797 644 527
517 147 721 – organizacja grup zamkniętych
projekt@akademiadostepnosci.pl

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024