Ankieta

ELEKTRONICZNA ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej Pani/Pana potrzeb szkoleniowych. Na podstawie udzielonych odpowiedzi będziemy mogli dostosować do Pani/Pana oczekiwań program szkolenia oraz zapewnić odpowiednie warunki udziału. Pani/Pana odpowiedzi posłużą wyłącznie do celów wskazanych powyżej i nie będą udostępniane osobom/stronom trzecim, w tym Pani/Pana pracodawcy lub przełożonemu.

Dziękujemy! Zespół Projektu.


jeśli zalicza się Pani/Pan do kilku grup, wypełnij ankietę osobno dla każdej z nich
uzyskany tytuł magistra lub magistra inżyniera lub magistra inżyniera architekta

10. Proszę ocenić poziom swojej znajomości (lub umiejętności) wymienionych poniżej zagadnień.
Ocenę proszę przeprowadzić zaznaczając odpowiedni poziom, gdzie:
1 – nie znam/nie potrafię,
2 – znam bardzo słabo/potrafię w bardzo małym zakresie,
3 – znam podstawy/potrafię w podstawowym zakresie,
4 – znam dobrze/potrafię w stopniu dobrym,
5 – znam bardzo dobrze/potrafię w stopniu bardzo dobrym

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2022